Stabilita a růst v 5 bodech

Komise předložila program pro setkání vrcholných představitelů států a vlád členských zemí. Komise v plánu vybízí k rozhodnému jednání v pěti oblastech: situace Řecka, stabilizace společné měny, posílení evropských bank, politická opatření na podporu hospodářského růstu a správa ekonomických záležitostí. Předseda Komise José Manuel Barroso vyzval účastníky setkání plánovaného na 23. října, aby v těchto pěti bodech dosáhli dohody: „Jen tak dokážeme přesvědčit občany, globální partnery a trhy, že jsme přišli s řešením, které si dokáže poradit s problémy, s nimiž se potýkají všechny ekonomiky.“

Přejít nahoru