Víceletý finanční rámec schválen

Evropská rada 8. února 2013 dosáhla dohody na příštím
víceletém finančním rámci, který zakládá rozpočtové priority EU na léta
2014–2020. Vedle snah o fiskální konsolidaci v členských státech se
představitelé EU shodli na snížení finančních zdrojů v porovnání se současným
finančním rámcem. Nicméně v zájmu posilování ekonomického růstu a zaměstnanosti
bylo navýšeno financování výzkumu, inovací a školství. Lídři EU se shodli také
na nové iniciativě, která by měla řešit palčivou otázku nezaměstnanosti mládeže.Víceletý finanční rámec schválen

Přejít nahoru