Zaměstnanost a sociální situace v EU

Podle
nejnovějšího čtvrtletního zpravodaje EK o zaměstnanosti a sociální situaci
zřejmě dochází ke křehkému hospodářskému oživení, ale zejména v rámci
eurozóny přetrvávají rozdíly mezi zeměmi. Trh práce a sociální podmínky jsou
tak i nadále kritické. Zaměstnanost a sociální situace v EU

Přejít nahoru