Zpráva Komise: TTIP pomůže malým a středním podnikům

Evropská komise v pondělí 20. dubna, krátce před zahájením 9. kola vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP), zveřejnila zprávu, ve které představila výsledky průzkumu mezi malými a středně velkými podniky (MSP). Šetření se zaměřilo na překážky, s nimiž se podniky setkávají v souvislosti s vývozem zboží do USA. Podle zprávy mezi ně patří zejména nutnost vyhovět americkým technickým pravidlům a předpisům, špatná orientace v právním prostředí (řada podnikatelů neví, jestli předpis vychází z federální nebo státní legislativy) nebo omezený přístup k veřejným zakázkám. Podle Komise může dohoda o TTIP řadu z těchto problémů zmírnit. .  Více

Přejít nahoru