Zprávy Eurostatu

Roční míra
inflace v eurozóně klesla na 0,3 %. Eurostat uveřejnil aktuální indikátory
pro časné rozpoznání makroekonomické nestability. Nezaměstnanost
v eurozóně na úrovni 11,5 %. Přebytek běžného účtu EU28 7,8 mld. €.
Každé čtvrté úmrtí v EU28 způsobeno rakovinou. Relativně nejvíce se na
rakovinu umírá v Nizozemsku, Slovinsku a Irsku, nejméně v Bulharsku,
Rumunsku a Litvě. Česká republika patří v rámci EU k průměru. Zprávy Eurostatu v období 24. – 30.
listopadu 2014

Přejít nahoru