Zprávy Eurostatu v období 14. – 20. července 2014

Průmyslová
produkce se snížila o 1,1 %. Eurostat publikoval sadu indikátorů,
které monitorují postup globalizace a její vliv na EU. Mezinárodní obchod
eurozóny vykázal přebytek 15,4 mld.eur. Míra inflace v eurozóně je
stabilní na 0,5 %. Produkce ve stavebnictví klesla v eurozóně
o 1,5 %. Přebytek na běžném účtu EU 28 činí 25,4 mld. eur.

Zprávy Eurostatu v období 14. – 20.
července 2014

Přejít nahoru