Zprávy Eurostatu v období 14. – 20. dubna 2014

Přebytek
běžného účtu EU28 činí 39,4 mld. €. Roční míra inflace eurozóny klesla na
0,5 %. Regionální míra nezaměstnanosti dosahovala od 2,6 %
v regionu Oberbayern po 36,3 % v Andalusii. Přebytek
zahraničního obchodu se zbožím v eurozóně dosáhl 13,6 mld. €. Objem
průmyslové výroby v eurozóně vzrostl o 0,2 %.Zprávy Eurostatu v období 14. – 20.
dubna 2014

Přejít nahoru