Zprávy Eurostatu v období 5. – 11. prosince 2011

Obchod se zbožím mezi EU27 a Ruskem vzrostl v průběhu prvních devíti měsíců roku 2011 o 27 %. Účetní deficit EU27 17,2 mld. €. Nezaměstnanost cizinců je vyšší (10 %) v porovnání s nezaměstnaností lidí domácího původu. HDP ve třetím čtvrtletí roku 2011 vzrostlo o 0,2 % v eurozóně a o 0,3 % v EU27.

Přejít nahoru