Zprávy Eurostatu v období 6. – 12. října 2014

Ceny
nemovitostí jsou v eurozóně stabilní. Pod názvem „Jak si můj region
vede v rámci Evropské unie?“ vydává Eurostat statistickou ročenku
2014, která zahrnuje statistiky z celé řady různých odvětví. Dozvíte se
z ní mimo jiné i kde je nejmladší a nejstarší obyvatelstvo, kam se
jezdí nejvíce na dovolené, nebo kolik bydlí v hlavních městech cizinců. Zprávy Eurostatu v období 6. – 12.
října 2014

Přejít nahoru