Zprávy Eurostatu v období 6. – 12. února 2011

Obchod se zbožím mezi EU a Indií vzrostl během prvních deseti měsíců roku 2011 o 20 %. 23 % obyvatelstva bylo roku 2010 v ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením, u dětí do 18 let to bylo 27 %. Největší podíl ohrožených byl v Bulharsku a Rumunsku a nejméně v České republice. Vládní dluh v eurozóně klesl na 87,4 % HDP. 

Přejít nahoru