Zprávy Eurostatu v týdnu 14. – 20. února 2011

Výkon stavebnictví v prosinci 2010 v porovnání s předchozím měsícem poklesl v eurozóně o 1,8 %, v EU27 o 3,1 %. HDP ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 vzrostlo v eurozóně o 0,3 % a v EU27 o 0,2 %. Objem průmyslové výroby klesl v prosinci 2010 v porovnání s listopadem 2010 o 0,1 % v eurozóně i EU27.

Přejít nahoru