AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PERSPEKTIVY EVROPSKÉ INTEGRACE POHLEDEM ČESKÉ REPUBLIKY

Evropské hnutí v ČR,
Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Fakulta sociálně – ekonomická Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem pořádali ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 13 hodin
v aule fakulty v Moskevské ul. č. 54 panelovou diskusi na téma
„AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PERSPEKTIVY EVROPSKÉ INTEGRACE POHLEDEM ČESKÉ
REPUBLIKY“. Lektory byli JUDr. Pavel TELIČKA, poslanec Evropského parlamentu a 
RNDr. Jaroslav Koutský, PhD., děkan FSE UJEP.

Rostoucí výskyt
kritických názorů české veřejnosti na současné dění v Evropské unii a
účelnost našeho dalšího členství v ní úzce souvisí též s určitou
nejasností stanovisek prezentovaných Unií, možná je způsoben i relativně malou
informovaností obyvatel o zvolených směrech konkrétního řešení nazrálých
problémů integračního procesu ze strany vrcholných evropských institucí.
Občanům chybí zejména větší otevřenost a upřímná snaha nejvyšších představitelů
Evropské unie o přesvědčivé vysvětlení nejkritičtějších aktuálních situací, se
kterými se dnes Evropa denně potýká.

V jednání orgánů
Unie pociťují občané mnohdy zřetelnou diferenci od svých náhledů, nedostává se
jim dostatečný prostor pro věcnou výměnu názorů. Rostoucí diskrepanci mezi
zastávanými postoji a názory obyvatel a opatřeními přijímanými vedením EU při
řešení některých krizových situací je záhodno rychle překonat např. větším
zapojením občanů, jejich významnější spoluúčastí při hledání východisek ze
vzniklých problémů a v neposlední řadě též organizováním orientovaných
besed a diskusních fór s občany, na kterých by informovaní zástupci EU
podávali objektivní vysvětlení situace a v neformálních  debatách
s občany se snažili společně nalézt její optimální řešení atd.

Setkání
ústeckých studentů s odborníky na problematiku EU se tedy se stalo vítanou
příležitostí, jak zvýšit informovanost a upevnit povědomí o úloze EU a naší
účasti v ní. Díky osobní přítomnosti bývalého dlouholetého hlavního vyjednavače
našeho členství v EU v roli státního tajemníka, eurokomisaře a
nynějšího europoslance získala diskuse nesporně na váze a na důvěryhodnosti
stejně tak známého experta na unijní politiku soudržnosti pana RNDr.
Jaroslava Koutského, PhD., děkana sociálně – ekonomické fakulty UJEP
v Ústí nad Labem.

Panelová diskuse se konala v rámci akcí
celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s European
Movement International.

Přejít nahoru