Generální shromáždění Evropského hnutí v ČR

Vážené členky a vážení členové Evropského hnutí v České republice, informuji Vás , že se  22. června 2010 v 16.00 hodin v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1.  konalo Generální shromáždění Evropského hnutí v ČR 

 Program jednání Generálního shromáždění EH v ČR 

Zahájení – Edvard Outrata, předseda Evropského hnutí v ČR

Volba mandátové a volební komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Zpráva o činnosti EH v ČR za rok 2009

Zpráva o hospodaření v roce 2009

Plánované aktivity

Návrh rozpočtu

Zpráva revizní komise

Diskuse k předneseným zprávám

Volba výkonného výboru, revizní komise, rozhodčí komise

Usnesení

Závěr

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    S pozdravem

                                                      Edvard Outrata, v.r.
                                                                              předseda                                       

  

Přejít nahoru