Pozvánka pro členy na Generální shromáždění

Pozvání
pro členy na jednání Generálního shromáždění Evropského hnutí v České
republice, které se koná v úterý 18. června 2010 v 16.00 hodin v místnosti č.
219 v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1. Návrh programu jednání
Generálního shromáždění je přiložen.

Účast,
prosím, laskavě potvrďte do pondělí 17. června 2012 na e-mail
info@europeanmovement.cz    nebo písemně na
adresu kanceláře: Evropské hnutí v ČR, Revoluční 3, 110 00 Praha 1.

Přejít nahoru