Bez solidarity a sociální soudržnosti nelze zaručit mír

Rakouský
kancléř Werner Faymann během diskuze s poslanci EP o budoucnosti EU
zdůraznil potřebu solidarity v době krize a vyzval k boji proti
nezaměstnanosti mladých. Podpořil také vytvoření fondu pro splácení dluhu a
společné řízení dluhu, zavedení daně z finančních transakcí a využívání
obnovitelných zdrojů energie.

Přejít nahoru