ČR podporuje evropskou integraci Ukrajiny

U příležitosti návštěvy prezidenta Ukrajiny v České republice, ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ukrajiny s uspokojením konstatují, že tradiční přátelské vztahy mezi našimi zeměmi založené na vzájemném respektu a partnerství mají vysoký potenciál další intenzifikace a prohlubování. Současně vyjadřují ochotu posilovat spolupráci mezi oběma zeměmi v oblastech společného zájmu.

 

Společné prohlášení MZV České republiky a Ukrajiny:

Ministerstva zahraničních věcí jsou rovněž spokojena s četností vzájemných kontaktů a návštěv a také konzultací mezi ministerstvy zahraničí a dalšími státními institucemi. Ministerstva zahraničí budou usilovat o udržení úrovně a frekvence vzájemného dialogu.

Bilaterální vztahy a spolupráce mezi Českou republikou a Ukrajinou slouží zájmům obou zemí a přispívají rovněž k rozvoji spolupráce na multilaterální úrovni. Obě země jsou pevně odhodlány posilovat regionální stabilitu a rozvoj.

Česká republika vítá a plně podporuje ukrajinské aspirace v oblasti evropské a euroatlantické integrace. Prohloubení spolupráce Ukrajiny s Evropskou unií je důležitým elementem probíhajícího transformačního procesu ve východní Evropě. Česká republika vítá pozitivní pokrok v jednáních o Asociační dohodě mezi EU a Ukrajinou. Česká republika a Ukrajina doufají, že bude zachováno současné tempo jednání tak, aby ve své podstatě ambiciózní a vyvážená dohoda, reflektující výsadní vztahy EU a Ukrajiny, mohla být brzy uzavřena. Česká republika věří, že k ukrajinským evropský ambicím by se mělo přistupovat pozitivně v zájmu prohloubení žádoucích politických a ekonomických reforem úspěšného průběhu transformačního procesu na Ukrajině.

Česká republika podporuje aspirace Ukrajiny na členství v NATO a pozitivně hodnotí rozvoj vzájemně výhodné spolupráce mezi Ukrajinou a NATO. Česká republika vítá nedávné rozhodnutí aliančních ministrů zahraničí, že NATO bude maximálně podporovat a asistovat při provádění nezbytných reforem na cestě Ukrajiny k členství v NATO. Česká republika věří, že Roční národní Program přispěje k prohloubení reformního procesu, a bude tak využit v plném rozsahu. Česká republika rovněž vyjadřuje svou připravenost napomoci Ukrajině v oblasti komunikace s veřejností v otázkách  euroatlantické integrace a spolupráce NATO s Ukrajinou.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít nahoru