Daně: Komise žaluje osm členských států kvůli jejich předpisům o DPH pro cestovní kanceláře

Evropská komise se rozhodla podat žalobu u Soudního dvora Evropské unie na Českou republiku, Finsko, Francii, Itálii, Polsko, Portugalsko, Řecko a Španělsko, neboť tyto státy do svých právních řádů náležitě nezapracovaly předpisy o DPH pro cestovní kanceláře. Směrnice o DPH 2006/112/ES obsahuje zvláštní ustanovení (tzv. „zvláštní režim ziskové přirážky“) pro cestovní kanceláře v případě, že cestujícím prodávají cestovní balíčky. Členské státy, které jsou v této věci žalovány u Soudního dvora, však tato zvláštní ustanovení nepřevedly do svého práva správně, a narušily tak hospodářskou soutěž mezi cestovními kancelářemi. „Zvláštní režim ziskové přirážky“ byl do směrnice o DPH zahrnut, aby cestovním kancelářím usnadnil uplatňování DPH. Části balíčků, které prodávají, se totiž mohou týkat různých zemích, a mohou tedy podléhat různým předpisům o DPH. Cestovní kanceláře mohou výhod zvláštního režimu ziskové přirážky využít, prodávají-li cestujícím cestovní balíčky. Režim se však nevztahuje na cestovní kanceláře, které prodávají balíčky zájezdů jiným společnostem, zejména jiným cestovním kancelářím, jež cestovní služby dále prodávají.
Osm členských států, na něž byla dnes v této věci podána žaloba u Soudního dvora, neprovádí zvláštní režim ziskové přirážky správně a často jej uplatňuje i na prodej mezi cestovními kancelářemi. Dochází tak k narušování hospodářské soutěže mezi cestovními kancelářemi, protože některé kanceláře jsou daněmi zatíženy více než jiné.
V roce 2006 Komise analyzovala uplatňování zvláštního režimu ziskové přirážky v rámci celé EU a zjistila, že třináct členských států jej neprovádí správně. Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemsko a Spojené království od té doby své právní předpisy změnily a uvedly do souladu s ustanoveními EU. Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Řecko a Španělsko však nepřijaly nezbytná opatření na změnu svých předpisů, a proto jejich věc Komise předává Soudnímu dvoru.

Přejít nahoru