Dát Evropu do pohybu: hlavní poselství

Jean-Claude
Juncker, nově zvolený předseda Evropské komise, přednesl prohlášení na
plenárním zasedání Evropského parlamentu před hlasováním o sboru komisařů.
Upozorňuje například, že nastal čas jednat a reagovat na rostoucí evropské
problémy a že je třeba opustit nekooperativní způsob práce. Dát Evropu do pohybu: hlavní
poselství

Přejít nahoru