Diskuze o restrukturalizaci podniků

Evropská komise zahájila celoevropskou veřejnou debatu o restrukturalizaci podniků a předjímání změn. Konzultace potrvá do 30. března 2012. Cílem debaty je vytipovat úspěšné postupy a politiky v oblasti zaměstnanosti.

Příspěvky v rámci veřejné konzultace k Zelené knize lze zasílat emailem na tuto adresu:
EMPL-GREEN-PAPER-RESTRUCTURING@ec.europa.eu   a v kopii na      info@europeanmovement.cz

Anebo poštou:
European Commission
Directorate-General for Employment, Social Affairs & Inclusion
Green Paper on Restructuring
Unit C2
Rue Joseph II, 27
Office 06/044
B – 1000 Brussels

Lze také vyplnit online formulář:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=restructuring&lang=en

Podrobnější informace zde:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes

 

Přejít nahoru