Komise představila plány na vytvoření jednotného digitálního trhu

Místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip a komisař pro digitální ekonomiku a společnost Gűnther Oettinger představili ve středu 6. května novou Strategii pro jednotný digitální trh. Cílem představené strategie je odstranění překážek, které brání přeshraničnímu podnikání a znemožňují spotřebitelům přístup ke zboží a službám poskytovaných firmami v jiných členských zemích.
Konečným záměrem je vznik jednotného digitálního trhu, který podle odhadů Evropské komise může evropské ekonomice ročně generovat 415 miliard eur a vytvořit statisíce pracovních míst. Strategie je postavena na třech pilířích, v jejichž rámci Komise do konce roku 2016 představí 16 konkrétních návrhů (v řadě případů legislativních). První z nich se dotýká podmínek pro volné obchodování se zbožím a službami v online prostředí, druhý se zaměřuje na vytváření rovných podmínek pro poskytovatele sítí a online služeb a třetí se věnuje nastavení základních pravidel pro maximalizaci potenciálu digitální ekonomiky (včetně interoperability a služeb e-governmentu). Vznik společného digitálního trhu, který by nahradil roztříštěné národní trhy, je jednou z hlavních priorit Evropské komise Jeana-Claudea Junckera. Součástí projektového týmu, který se na realizaci strategie bude podílet, je i česká komisařka Věra Jourová. Ta bude zodpovědná hlavně za ochranu spotřebitelů v online prostředí nebo problematiku ochrany osobních údajů.

Více informací zde    

Přejít nahoru