OP Zaměstnanost: Další operační program odblokován

Evropská komise minulý týden České republice schválila Operační program Zaměstnanost (OPZ). Po Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a operačním programu Životní prostředí (OP ŽP) se jedná o třetí program, kterému Komise v novém období 2014-2020 dává zelenou. Z programu, jehož řízením je pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí, může Česká republika v nadcházejících letech využít až 2,15 miliard eur. Peníze mají směřovat na podporu zaměstnanosti, boj s chudobou a zajištění efektivní veřejné správy. Největší podíl prostředků (až 60 %) bude vynaložen na pomoc při získávání zaměstnání se zvláštní pozorností na znevýhodněné skupiny, jako jsou osoby s nízkou kvalifikací či starší a mladí lidé. Významným způsobem mají být podpořeny také aktivity, jejichž úlohou je pomoc sociálně vyloučeným osobám (na boj s chudobou má jít až 26 % rozpočtu programu). Zbytek alokovaných prostředků budou využity k zefektivnění veřejné správy či na projekty v oblastech sociální inovace a mezinárodní spolupráce.

Více

Přejít nahoru