Pokyny pro udržitelné hospodářství

 

Rada pro hospodářské a finanční
věci projednala kroky na podporu rozpočtové kázně a konkurenceschopnosti,
jako jsou pokyny pro rozpočet EU na rok 2014, roční analýza růstu, zpráva
mechanismu varování a zpráva o fiskální udržitelnosti. Prioritou je
zajistit fiskální konsolidaci a zároveň podpořit růst a zaměstnanost. Pokyny pro udržitelné hospodářství

Přejít nahoru