Převedení předpisů EU o telekomunikacích do vnitrostátního práva

Evropská komise zaslala žádosti o poskytnutí informací 20 členským státům EU, které ještě neoznámily opatření pro úplné provedení nových předpisů EU o telekomunikacích do vnitrostátního práva. Lhůta pro provedení nových předpisů stanovená Evropským parlamentem a Radou ministrů EU uplynula 25. května 2011. Žádosti o poskytnutí informací mají podobu výzev v rámci řízení EU pro nesplnění povinnosti.
Díky novým předpisům získávají podniky a spotřebitelé nová práva, pokud jde o telefony, mobilní služby a přístup k internetu. Nové předpisy zahrnují právo zákazníka na změnu telekomunikačního operátora beze změny telefonního čísla během jediného dne, právo na srozumitelnější informace o nabízených službách a lepší ochranu osobních údajů online. Nové pravomoci Evropské komise v dozoru a regulační pravomoci Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) vytvoří prostředí právní jistoty a umožní telekomunikačním operátorům růst na celoevropském telekomunikačním trhu.Rychlé a jednotné provedení těchto předpisů je prioritou Digitální agendy pro Evropu. Zatímco legislativní proces probíhá ve všech členských státech EU a většina z nich Komisi informovala o některých prováděcích opatřeních, pouze sedm členských států (Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Malta, Spojené království a Švédsko) Komisi oznámilo, že nové předpisy plně zapracovalo do svého práva.
Dvacet ostatních členských států (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko) má na výzvu odpovědět do dvou měsíců. Pokud tak neučiní nebo pokud nebude Komise s odpovědí spokojena, může dotyčným členským státům zaslat formální žádost o provedení do vnitrostátních právních předpisů (v podobě „odůvodněného stanoviska“ v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti), a jako poslední krok se obrátit na Soudní dvůr Evropské unie. 

Přejít nahoru