Přijetí postoje Rady k rozpočtu EU na rok 2013

24. července přijala Rada postoj k návrhu rozpočtu EU na rok 2013. Ministři se dohodli, že oproti rozpočtu na rok 2012 by nárůst u prostředků neměl být vyšší než 2,79 %. Vyjádřeno absolutními čísly, postoj Rady dosahuje výše 132,70 miliard eur v prostředcích na platby a 149,78 miliard eur v prostředcích na závazky.

Přejít nahoru