Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové

 „Svoboda přesvědčení a projevu je jedním ze základních práv každého člověka a nedílnou součástí lidské důstojnosti. Je rovněž základním prvkem demokracie, který má zásadní význam pro volný tok informací, na nějž máme všichni právo. Tyto hlavní zásady, zakotvené v mezinárodním právu, jakož i významnou úlohu nezávislého a svobodného tisku a sdělovacích prostředků připomíná Evropská unie u příležitosti Světového dne svobody tisku. EU zejména vyzdvihuje neocenitelnou práci mnohých novinářů a dalších pracovníků sdělovacích prostředků z celého světa, kteří obětavě a odvážně přispívají k odhalování pravdy o probíhajících událostech. Jak dokládají nedávné události v zemích sousedících s EU, svět se dozvídá o situaci na místě a o touze po svobodě a sociální spravedlnosti nejen díky profesnímu úsilí novinářů a dalších pracovníků sdělovacích prostředků, ale rovněž díky celé řadě soukromých bloggerů. Při zprostředkovávání přímých informací z místa událostí, zejména v oblastech konfliktů, jsou však mnozí novináři trvale vystaveni nebezpečí a někdy riskují i svůj vlastní život. V mnoha případech se stávají terčem těch, kterým se nelíbí povaha informací, jež zveřejňují, a dochází k jejich zatýkání nebo únosům, mučení nebo usmrcení. EU vyzývá všechny vlády k dodržování mezinárodních norem na ochranu svobody tisku a sdělovacích prostředků a k okamžitému propuštění všech nezákonně zadržovaných novinářů a bloggerů.Cenzura a pronásledování novinářů jsou nepřijatelné. Existuje bohužel stále mnoho zemí, kde přístup k informacím a svoboda novinářů jsou omezeny. Významným prostředkem podporujícím svobodu projevu se staly internet a sociální sítě; umožňují bezprecedentní přístup k informacím a komunikaci s maximálním počtem osob. Z tohoto důvodu je EU rozhodně proti jakémukoli neodůvodněnému omezování internetu a dalších nových médií. EU vyzývá všech státy k proaktivní podpoře svobody přesvědčení a projevu, jakož i plurality a nezávislosti sdělovacích prostředků.“K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko*, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora* a Island+, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina a Srbsko a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Ázerbájdžán a Gruzie.* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Černá Hora jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.

Přejít nahoru