Reforma hypotéčních úvěrů

Špatné úvěry byly jednou z příčin finanční krize, která vyvolala současnou krizi vládních dluhů . Zpráva španělského poslance Antolína Sáncheze Preseda, kterou ve středu 31. srpna projednal Hospodářský výbor Evropského parlamentu, navrhuje, jak lépe chránit ty, kteří si půjčují, a jak dát úvěrům v EU pevnější základy.
Laxní úvěrové praktiky byly jedním z faktorů, které vedly k finanční krizi v roce 2008. Ohrožují nás i nyní?
Předlužení je stále středobodem krize. Regulace hypotečních trhů by byla důležitým prvním krokem v boji proti němu.V další fázi bude nutné zajistit, aby praxe nezodpovědného poskytování a braní si úvěrů  nepoškozovala střadatele a daňové poplatníky. Tato praxe by neměla způsobit další krizi.Vaše zpráva je založena na návrhu Komise, ale podstatně jste rozšířil jeho záběr. Co v návrhu Komise podle Vás chybělo?
Přidali jsme tři nové kapitoly. Jednou z nich je finanční vzdělávání, a informace, které lidé musí mít, než si vezmou hypotéku. Dále chceme zaměřit pozornost na to, co se děje poté, kdy lidé hypoteční smlouvu podepíšou. Říkáme tomu řádné plnění úvěru.
Poslední nová kapitola se týká transparentnosti trhu. Jde nám o to usnadnit sledovatelnost jednotlivých hypoték a vytvořit například registr hypoték. Jakmile hypotéky sdružíte, abyste vytvořili finanční nástroj, měli byste mít v možnost v jakémkoli okamžiku vědět, jaké hypotéky nástroj tvoří. Trhy by tak byly mnohem stabilnější.

Navrhujete řadu nových postupů. Existují podle Vás také úvěrové praktiky, které by měly být zakázány?
Aby se zabránilo špatným úvěrovým praktikám, je potřeba zavést dobré standardy. Určitě potřebujeme transparentnější a spolehlivější trhy. Chci identifikovat  rizikové produkty a dát kontrolním orgánům pravomoc učinit další opatření, jako je upozornění pro spotřebitele a přísnější obezřetnostní požadavky, aby ti, kteří se rozhodnou podstoupit větší rizika, také nesli případné náklady takového rozhodnutí. 

Mezi hypotečními trhy v Evropě jsou velké rozdíly. Je to problém nebo výhoda?
Rozmanitost na národní úrovni bychom měli vnímat jako výhodu a měli bychom zachovat subsidiaritu a proporcionalitu, ale musíme odstranit překážky na vnitřních trzích. Modely, které fungují a jsou výsledkem zavedených právních a kulturních tradic, by měly být zachovány. Rozmanitost je důležitá i pro inovace a finanční začleňování, protože umožňuje produkty na míru. Stejná velikost všem prostě nesedí.

Přejít nahoru