Rozšíření EU: priority pro rok 2014

V uceleném
souboru výročních zpráv Evropská komise doporučuje udělit Albánii status
kandidátské země EU a popáté v řadě doporučuje zahájit jednání
o přistoupení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Komise
rovněž hodnotí pokrok, kterého v uplynulém roce dosáhly další země
západního Balkánu a Turecko v procesu směřujícím k přistoupení
k Evropské unii. Vzhledem k rozhodnutí islandské vlády jednání
o přistoupení pozastavit, věnuje se zjednodušená zpráva o Islandu
současnému stavu harmonizace s EU.
Rozšíření EU: priority pro rok 2014

Přejít nahoru