Společné prohlášení k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách, 25. listopadu 2016

Frans
Timmermans
, první místopředseda Komise, 

Federica Mogheriniová, vysoká
představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a
místopředsedkyně Komise, 

Johannes Hahn, komisař odpovědný za evropskou
politiku sousedství a jednání o rozšíření, 

Neven Mimica, komisař
pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, 

Dimitris Avramopoulos, komisař
pro migraci, vnitřní věci a občanství, 

Christos Stylianides,
komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí, 

Věra Jourová, komisařka
pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, 

Tibor
Navracsics
, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, a 

Julian
King
, komisař zodpovědný za bezpečnostní unii, učinili toto
prohlášení:

Dnes, u
příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách, říkáme: „A dost“.

 

Ženy a
dívky v EU i v jiných částech světa nadále často čelí násilí. Ženy a dívky na
celém světě jsou bity doma, sexuálně a ekonomicky zneužívány, napadány na ulici
či v práci, obtěžovány na internetu nebo při sportu, znásilňovány, mrzačeny
nebo nuceny ke sňatkům. V dnešní době se každá třetí žena v EU setkala s
nějakou formou genderového násilí. Nemůžeme ignorovat nedozírné důsledky, které
toto násilí způsobuje rodinám, komunitám, společnosti a ekonomice.

V EU se
musíme začít více snažit o to, aby byly odstraněny všechny formy násilí na
ženách. Téměř 25 % žen v EU po 15. roce věku zažilo fyzické a/nebo sexuální
násilí ze strany svého partnera. Více než jedna čtvrtina Evropanů si myslí, že
sexuální styk bez souhlasu lze ospravedlnit. Více než jedna pětina Evropanů si
myslí, že ženy si svá tvrzení o zneužití nebo znásilnění často vymýšlejí nebo
je zveličují. Oběti násilí často tento trestný čin nehlásí. Osoby v jejich
okolí se někdy zdráhají zasáhnout. To musíme společně změnit, stejně jako
stereotypy, které brání ženám ozvat se, a musíme ukázat, že násilí na ženách je
nepřijatelné a nikdo je nebude tolerovat.

Ženy a
dívky jsou obzvláště zranitelné při konfliktech a v mimořádných situacích, kdy
se násilí, vydírání, obchodování s lidmi, zneužívání a mnohé další formy
genderového násilí stupňují. Miliony žen a dívek jsou proto nuceny opouštět své
domovy. Avšak když cestují nebo hledají útočiště v uprchlických táborech, čelí
dalšímu riziku násilí ze strany ostatních migrantů a pašeráků a v některých
třetích zemích dokonce ze strany úřadů. Téměř všechny oběti obchodování s lidmi
za účelem sexuálního vykořisťování v EU jsou ženy a dívky přicházející ze
třetích zemí po absolvování nebezpečné cesty.

My neúnavně pracujeme na tom, abychom to změnili. Naše humanitární projekty
v oblasti genderového násilí se zaměří na téměř 3,4 milionu žen, dívek, chlapců
a mužů na celém světě. V rámci akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů ve
vnějších vztazích na období 2016–2020 investujeme do žen a dívek, jejichž práva
jsou po celém světě porušována, jelikož nemají přístup ke vzdělávání, na trh
práce a do politického života a zároveň se musí potýkat s nerovnými pravidly a
předpisy, pokud jde o dědictví, občanství nebo vlastnictví pozemku. V roce 2017
poskytneme konkrétní pomoc obětem násilí v nejodlehlejších a nejcitlivějších
oblastech.

EU také vyvíjí intenzivnější úsilí, aby zajistila, že ženy a dívky, které
do Evropy utíkají před konfliktem, pronásledováním, nestabilitou nebo chudobou,
budou mít přístup k lékařské péči, právní pomoci, vhodnému psychologickému
poradenství a psychosociální péči, pokud se staly obětí diskriminace a násilí.

Evropská komise dnes vyhlašuje soubor opatření na rok 2017, jejichž cílem
je boj proti všem formám násilí na ženách a dívkách. Vyčlenili jsme 10 milionů
eur na podporu praktických akcí, jež mají zabránit genderovému násilí a
podpořit jeho oběti v Evropské unii. Naším cílem je zlepšit povědomí a
poskytnout informace o násilí páchaném na ženách, a to jak široké veřejnosti,
tak odborníkům, kteří nám mohou pomoci tuto situaci změnit: mimo jiné
policistům, učitelům, lékařům a soudcům.

Jednou provždy se musíme postavit proti tomuto jasnému porušování našich
základních práv. Proto jsme se dnes rozhodli jednat. Spojíme své síly s
členskými státy, abychom skoncovali s násilím na ženách. Všechny ženy a dívky
by měly mít možnost žít beze strachu a násilí, jak v Evropské unii, tak kdekoli
na světě.

Přejít nahoru