Strategie Evropa 2020 se musí poučit z modelu řízení politiky soudržnosti

Politika soudržnosti EU bude hrát klíčovou roli při uvádění cílů strategie Evropa 2020 do praxe, jejím hlavním účelem však zůstává snížení rozdílů v bohatství mezi jednotlivými regiony. Zapojením všech úrovní státní správy dala podle Výboru regionů politika soudržnosti příklad pro územní pakty zaměřené na provádění strategie Evropa 2020.

Přejít nahoru