Studie potvrzuje miliardový výpadek příjmů z DPH

Podle studie
týkající se výpadku příjmů z daně z přidané hodnoty, kterou zveřejnila
Komise, představuje ztráta v důsledku nedodržení předpisů či nevybrání DPH
v roce 2012 odhadem 177 miliard eur. To se rovná 16 % celkových
očekávaných příjmů z DPH ve 26 členských státech. Studie potvrzuje
miliardový výpadek příjmů z DPH

Přejít nahoru