Závěry ze zasedání Evropské rady

Hlavy států a předsedové vlád zemí EU zamýšlejí v budoucnu pořádat pravidelná jednání zaměřená na vnější politiku Unie s cílem zvýšit její účinnost. Na zasedání Evropské rady dne 16. září v Bruselu jednali o strategiích EU v rychle se měnícím světě, konkrétněji pak v souvislosti s nadcházejícími významnými summity s klíčovými partnery. Jednání se účastnili i ministři zahraničních věcí. Vedoucí představitelé se shodli, že Evropa by měla důrazněji prosazovat své zájmy a hodnoty a být efektivním globálním hráčem. „Jedná se o začátek nového procesu. Toto zasedání Evropské rady je prvním ze série jednání věnovaných zahraniční politice,“ prohlásil Herman Van Rompuy.

Přejít nahoru