Zprávy Eurostatu v období 13. – 19. ledna 2014

Objem výroby
v oblasti stavebnictví klesl v eurozóně o 0,6 %. Roční
inflace v eurozóně klesla na 0,8 %, v EU se oproti listopadu
nezměnila, ale meziročně klesla o 1,3 %. ČR je s 1,5 % na
šestém místě v EU. Přebytek zahraničního obchodu eurozóny se zbožím 17,1
mld. €. Objem průmyslové výroby v eurozóně vzrostl o 1,8 %.

Zprávy Eurostatu v období 13. – 19.
ledna 2014

Přejít nahoru