Zprávy Eurostatu v období 23. – 29. dubna 2011

Hodinové mzdové náklady se v roce 2011 v členských státech EU pohybovaly mezi 3,5 € a 39,3 €. Nejvyšší byly v Belgii (39,3 €), Švédsku (39,1 €) a Dánsku (38,6 €), nejnižší v Bulharsku (3,5 €), Rumunsku (4,2 €) a Lotyšsku (5,9 €). V ČR činily 10,5 €. Vládní deficit v eurozóně se v roce 2011 rovnal 4,1 % HDP, v EU27 4,5 % HDP.

Přejít nahoru