Zprávy Eurostatu v období 24. – 30. října 2011

Míra obchodních investic na úrovni 20,9 % v eurozóně a 20,3 % v EU27. Míra úspor domácností vzrostla na 13,9 % v eurozóně a 12,6 % v EU27. Tři čtvrtiny dětí v EU27 žily roku 2008 v úplné rodině. Průměrný počet žáků na učitele se v členských státech roku 2009 pohyboval mezi 10 a 20 (v ČR 18,4).

Přejít nahoru