1952–2012: Šedesáté výročí Soudního dvora Evropské unie

 

V sídle
Soudního dvora Evropské unie konalo slavnostní zasedání k oslavě
šedesátého výročí vzniku tohoto orgánu za přítomnosti Jejich Královských
Výsostí velkovévody a velkovévodkyně Lucemburských, představitelů
lucemburských orgánů, diplomatického sboru, předsedů mezinárodních soudních
orgánů a dalších hostů. 

Přejít nahoru