Evropská komise zahajuje Evropský rok občanů

Rok 2013 Evropská komise pod heslem „Evropský rok
občanů“ zasvětila občanům a jejich právům. Téma pro letošní rok přichází
v zásadním okamžiku evropské integrace: v roce 2013 si připomeneme
dvacáté výročí občanství EU.

Přejít nahoru