Jednotný mechanismus pro řešení problémů bank

Ministři
financí projednali možné úpravy obecného přístupu Rady, jehož bylo dosaženo
v prosinci roku 2013 ohledně jednotného mechanismu pro řešení problémů
bank. V Radě se uskutečnila diskuze s cílem poskytnout předsednictví
větší flexibilitu v nadcházejících jednáních trialogu s Evropským
parlamentem. Jednotný mechanismus pro řešení
problémů bank

Přejít nahoru