Priority irského předsednictví

Rok 2013 bude počátkem „nové fáze úsilí Evropské
o obnovu“. Místopředseda vlády (Tánaiste) Eamon Gilmore T.D. a náměstkyně
pro evropské záležitosti Lucinda Creightonová T.D. sdělili zástupcům médií, že
„irské předsednictví Rady EU se zaměří na zajištění stability a toho, aby vedla
k zaměstnanosti a růstu.“ 

Přejít nahoru