Ukrajina: poslanci volají po finanční pomoci EU, ale trvají na cílených sankcích

EU musí
poskytnout Ukrajině naléhavou finanční pomoc a zároveň uvést v praxi
cílené sankce vůči osobám zodpovědným za násilnosti v zemi, uvedli
poslanci ve svém usnesení. Ukrajina musí zajistit konstruktivní dialog mezi
politickými silami, udržení územní celistvosti, boj s korupcí a organizaci
svobodných a spravedlivých voleb. Ukrajina: poslanci volají po finanční
pomoci EU, ale trvají na cílených sankcích

Přejít nahoru