Zavedení systému záchranného tísňového volání při dopravních nehodách do roku 2015

Zavedení systému záchranného tísňového volání při dopravních nehodách do roku 2015 Evropská komise dnes přijala první opatření, jejichž cílem je do roku 2015 zajistit, aby při závažných dopravních nehodách mohly automobily samy navázat telefonický kontakt se záchrannými službami. Komise si přeje, aby byl od roku 2015 u všech nových modelů automobilů a lehkých vozidel zaveden záchranný systém eCall. Tento systém v případě vážné nehody automaticky vytočí jednotné evropské číslo tísňového volání 112 a sdělí záchranným službám polohu vozidla. Doporučení Komise přijaté 8. září členské státy vyzývá, aby zajistily, že provozovatelé mobilních telefonních sítí zmodernizují svou infrastrukturu tak, aby hovory prostřednictvím systému eCall byly účinně spojeny se záchrannými službami. Jsou-li záchranné služby povolány k dopravní nehodě, je pro záchranu života a snížení závažnosti zranění důležitá každá minuta. Avšak lidé, kteří byli při nehodě zraněni, nejsou vždy psychicky či fyzicky schopni okamžitě zavolat záchranné služby. Přístroje systému eCall řeší tento problém tak, že záchranné služby upozorní okamžitě, a to i tehdy, je-li řidič či cestující v bezvědomí nebo není-li schopen zavolat. Díky této technologii se příjezd záchranných týmů ve městech urychlí odhadem o 40 % a ve venkovských oblastech o 50 %. Jakmile bude systém eCall velkoplošně zaveden, zachrání v Evropě každoročně stovky životů a sníží závažnost zranění i trauma u desítek tisíců případů.
„Siim Kallas, místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu, Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise odpovědný za průmysl, i já s potěšením konstatujeme, že jsme podnikli první kroky, jejichž cílem je zajistit, aby miliony občanů měly prospěch ze systému eCall, který může výrazně snížit dobu příjezdu záchranných služeb na místo nehody,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová. „Tento systém zachrání stovky životů a sníží bolest i utrpení obětí dopravních nehod.“
Cílem Komise je zavést plně funkční službu eCall do roku 2015 po celé Evropské unii a rovněž v Chorvatsku, na Islandu, v Norsku a Švýcarsku.

Přejít nahoru