Zprávy Eurostatu v období 24. února – 2. března 2014

Roční míra
inflace v eurozóně stabilní na úrovni 0,8 %. Míra nezaměstnanosti
v eurozóně 12 %. Celkem bylo v EU bez práce 26 231 mil. osob,
z toho 19 mil. v eurozóně. Nejnižší nezaměstnanost byla
v Rakousku (4,9 %), nejvyšší v Řecku (28 %). HDP na
obyvatele v EU v roce 2011: sedm hlavních měst mezi deseti
nejbohatšími regiony. Zprávy Eurostatu v období 24. února –
2. března 2014

Přejít nahoru